Ordlista för Baccarat

 

Ordlista för Baccarat – En överblick

Denna ordlista för Baccarat är en samling av termer som används i spelet Baccarat. Vissa ord används flitigt medan andra inte är lika vanliga. I ordlistan för Baccarat kommer du att hitta flera franska uttryck. Det här beror på att spelet har sina rötter i Frankrike.

Ordlista för Baccarat – Grundläggande uttryck

Vi börjar denna sektion med en lista på de mest grundläggande och vanligt förekommande uttrycken i Baccarat.

Baccarat: Det första ordet att kunna i Baccarat är förstås Baccarat! Ordet refererar till den värsta hand du skulle kunna få i spelet, det vill säga en hand med värdet noll.

Banco: Det här ordet säger du när du vill satsa alla dina pengar på en gång. Ordet refererar också till banken eller bankiren (the banker).

Banker eller Banco-satsning: Det här är satsningen på banken (the banker) under ett spel i Baccarat.

Croupier: Ett annat ord för giv, det vill säga den som delar ut korten.

Spelar eller Punto-satsning: Den satsning du gör på en spelare.

Tie Bet: En satsning på Tie vilket betyder att resultatet blivit lika i slutet av en omgång Baccarat.

Face Card: Knekt, Dam eller Kung. Korten med ansikten helt enkelt!

Fade/Loss Bet: En satsning mot banken.

House Edge: Övertaget som casinot har över spelaren i ett spel Baccarat.

Ordlista för Baccarat – Fler uttryck

Baccarat en Banque: Versionen av Baccarat med två spelare där casinot innehar vissa reservationer vad gäller satsningar.

Carte: Att be given om ett kort.

Coup: En omgång Baccarat.

Chemin-de-fer: Den europeiska varianten av Baccarat där banken, given och den som satsar är en och samma person. Uttrycket betyder järnväg på franska.

Le Grande: Uttrycket beskriver en hand värd 9 vilket anses vara den bästa hand man kan få i Baccarat.

Muck: Baccarat med 8 kortlekar vilket ger totalt 416 kort att spela med.

Palette: Traditionellt så används detta verktyg för att flytta korten på baccaratbordet.

Petite: En hand där de två korten tillsammans är värda 8 även kallat för Natural.

Standoff: Då banken och spelaren har lika resultat.

Tie Bet: En satsning på att resultatet av spelet ska bli lika.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *